Logo E-Fatura
12 Aralık 2016
Logo E-Arşiv
13 Aralık 2016

Logo E-Defter

Ürün Açıklaması


Logo e-Defter “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanmasını ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilmesini sağlar. Logo e-Defter Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetleri işlemleri elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanını sunar.

BROŞÜRÜ İNDİRİN BİLGİ ALIN

E-Defter Başvuru İşlem Adımları

how_it_works_11

Mali Mühür

Kamu Sertifiasyon Merkezi www.kamusm.gov.tr adresinden mali mühür ve zaman damgası başvurusu yapılır. Akıllı kart okuyuculu mali mühür temin edilir.
how_it_works_22

Resmi Başvuru

Mali mühür temini sonrasında edefter.gov.tr adreslerinden başvuru formları doldurulur. Başvuru aşamasında özel entegrator yöntemi seçilir.
logo bakım anlaşması3

Lisanslama

Logo Go 3, Tiger 3 veya Tiger 3 Enterprise lisansları ile Logo E-Defter lisansı temin edilir. Özel entegrator başvurusu ve kontör alımı bayi aracılığıyla gerçekleştirilir.
how_it_works_34

Entegrator

Sözleşmeler ve lisans işlemleri tamamlandıktan sonra belirtilen tarihte e-defter beyanlarının otomatik verilmesi sağlanır.

E-Defter Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1e-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir?
Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.
2Gerçek kişilerin, anonim ve limited şirketlerin e-Defter tutabilmesinin şartları nelerdir?
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır. e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip, mali mührünü temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-Defter tutma hakkına sahip olacaklardır.
3Mali Mühür nedir?
Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan mali mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. E-fatura uygulaması için alınan mali mühür, e-defter uygulaması için de kullanılabilmektedir.
4e-İmza ve Mali Mühür arasındaki fark nedir?
e-İmza kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur.
5e-defter Beratı Nedir ?
Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun elektronik defterlere ilişkin bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır. Berat dosyasında, hazırlanan e-Defter dosyasının belli bilgileri ve referans olarak imza/mühür kısmı yer almaktadır.
6e-Defterin ve e-Defter beratının saklanması ve ibrazı nasıl olmalıdır?
e-Defter ve e-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. Mali Mühür ile mühürlenmiş e-Defter dosyası mutlaka beratı ile birlikte muhafaza edilmeli, ibraz edilirken de elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir. e-Defter beratı oluşturulurken muhasebe kayıtları ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmayacaktır.
7Gelir İdaresi tarafından beratı onaylanmış defterde değişiklik nasıl yapılabilir?
1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin 7-a maddesinde yazan hükme göre durumunuzu değerlendirip dilekçe ile Başkanlığımıza başvurmanız gerekmektedir. Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmede eğer uygun bulunursa gerekli işlem yapılıp tarafınıza bilgi verilir.
8e-Defter kapanış onayları ne zaman yapılır?
Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade etmektedir.
9Logo e-Defter ürününün yıllık yenilemesi var mıdır?
e-Defter ürünü yıllık yenilemeli bir üründür. Satın alımlarını takip eden 1 yılın sonunda yenileme bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Yenileme oranı kullanıcının LEM sahibi olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu oran hesaplanırken kullanıcının e-Defter ürünündeki en güncel konfigürasyonlarına bakılmakta; yani sahip olduğu e-Defter modülü ile firma artırımları baz alınmaktadır. e-Defter ürününün kullanımına devam edilebilmesi için bu yenilemenin mutlaka yapılması gerekmektedir. e-Defter yenilenmesi, ürünün kullanılmasına devam edebilmek için zorunludur. e-Defter yenilemesi yapan kullanıcı, sadece bir yıl daha kullanım hakkını satın alır. Ürünün güncel versiyonda kullanılabilmesi, ilgili yenileme ve düzeltmelerden yararlanabilmesi için mutlaka Ana Paket LEM anlaşmasına sahip olunması gerekmektedir.


E-Defter Uygulaması İşlem Adımları

Demo Talep Formu

Demo talep formunu doldurarak logo go3, tiger 3, tiger 3 enterprise ürünleri ile ilgili demo talebinde bulunabilirsiniz.
[Toplam:0    Ortalama:0/5]