gl-cor:documentType elemanının değeri ‘invoice’ (fatura)